Kontaktinformasjon:

INNOVITA Senteret
Storgata 11, 2.etg
8006 Bodø

Telefon: 90 02 50 69

Mandag - Fredag - 10:00 - 16:00
Timeavtale etter normal arbeidstid avtales nærmere.

INNOVITA Senteret - Storgata 11, 2.etg - 8006 Bodø - Inng. mellom Papirhandelen og TreL
Tlf. 90 02 50 69 - Mandag - Fredag - 10:00 - 16:00