Om InnoVita Senteret

InnoVita Senteret ble startet i juni 2007 av Barbara Albrecht, Lene G. Ovesen og Ann-Helen Anderson. Isa Holtleite kom til Senteret i november 2007 og Maria Breivik i 2009.Fra 2009 drives Senteret av Lene G. Ovesen og Ann-Helen Anderson. Senteret består av fire selvstendige terapeuter med forskjellige fagfelt. Felles for alle terapeutene på InnoVita Senteret er intensjonen om å gi våre kunder en personlig og individuelt tilpasset behandling.

Sammensetningen av navnet InnoVita består av to ord og et symbol som beskriver det vi ønsker å formidle. Ordet "inno" som er første del av navnet, symboliserer å gå inn i seg selv og indre vekst. Symbolet i logoen vår representerer mennesket i sentrum. Ordet "vita" som er andre del av navnet, betyr liv/livshistorie på Latinsk.Sammen symboliserer dette for oss den helhetlige forståelsen av mennesket og alt livet inneholder.

 

InnoVita Senterets målsetting:

Intensjonen vår er å skape et miljø hvor atmosfære, trivsel og utvikling skal være i sentrum.


INNOVITA Senteret - Storgata 11, 2.etg - 8006 Bodø - Inng. mellom Papirhandelen og TreL
Tlf. 90 02 50 69 - Mandag - Fredag - 10:00 - 16:00