Ann-Helen Anderson - Naturterapaut

Ann-Helen Anderson

Jeg har arbeidet innenfor helsesektoren hele mitt voksne liv - først som hjelpepleier og fra 1997 som sosionom. I ti år var jeg ansatt innen psykisk helse. Fra jeg tok mine første steg innenfor det alternative i 1989, som fort ble min lidenskap, har jeg hatt som mål å kunne arbeide med dette på heltid. For tre år siden ble det en realitet da jeg var med å stifte InnoVita Senteret.

Hovedfokus i mine behandlinger har vært Klassisk massasje og Fotsoneterapi- de siste årene også Rosenmetoden. Jeg ble utdannet Klassisk massør og Rosenterapeut ved Axelsons Body Work school.

Drivkraften i arbeidet mitt har hele tiden vært og kunne tilby en helhetlig og individuelt tilpasset behandling. Etter hvert har det blitt mer og mer kombinasjonsbehandlinger, hvor både den fysiske og psykiske delen av mennesket er i fokus.

INNOVITA Senteret - Storgata 11, 2.etg - 8006 Bodø - Inng. mellom Papirhandelen og TreL
Tlf. 90 02 50 69 - Mandag - Fredag - 10:00 - 16:00