Ann-Helen Anderson - Naturterapaut

Fotsoneterapi

Fotsoneterapi er en terapiform hvor man behandler reflexsonene på føttene. Disse gjenspeiler organer og organsystemer,og ved trykking og massering på punktene kan resten av kroppen stimuleres til å komme i balanse igjen.Det vil alltid være snakk om en helhetsbehandling hvor det tas hensyn til hele mennesket.

Dette er en terapiform som fremmer selvhelbredene prosesser og har derfor et bredt spekter av muligheter. Den er også en terapiform som kan benyttes forebyggende da sonene ofte blir ømme lenge før det oppstår konkrete problemer.Ofte blir den kombinert med andre terapiformer ( øreakkupunktur, urtemedisin, aqua detox m.m.)  

INNOVITA Senteret - Storgata 11, 2.etg - 8006 Bodø - Inng. mellom Papirhandelen og TreL
Tlf. 90 02 50 69 - Mandag - Fredag - 10:00 - 16:00