Ann-Helen Anderson - Naturterapaut

Rosenmetoden

Rosenmetoden er en mild behandlingsform utarbeidet gjennom mange års erfaring av fysioterapeut Marion Rosen. Metoden går ut på at man på en vár og respektfull måte går inn og møter spenningen som finnes i muskelen.Det foregår en samhandling mellom terapeut og klient hvor terapeuten følger klientes prosess gjennom berøring og ord.  

I dette møtet opplever klienten en dyp avspenning, som gjør at spenningen i muskelen gir slipp. Dette igjen gjør at pusten  blir dypere,og det åpnes opp for å kunne komme i kontakt med glemte følelser og minner.Marion Rosen sier at metoden " transformerer oss fra den man tror man er - til den man egentlig er" det vil si at metoden  gir klienten en mulighet til å komme i kontakt med den han/hun egentlig er- før alle livserfaringer har satt sine spor. Hun sier også at" KROPPEN er speilet som viser hvordan du har det inni deg" (Marion Rosen) Vår kroppsholdning forteller oss noe om hvordan livets påvirkning har formet vår fysiske kropp.

 

HVIS du tar frem
det som finnes inni deg,
vil det du tar frem
redde deg.

HVIS du ikke tar frem
det som finnes inni deg,
vil det du ikke tar frem
ødelegge deg.

Kilde: Brosjyre Norske Rosenterapeuters forening

INNOVITA Senteret - Storgata 11, 2.etg - 8006 Bodø - Inng. mellom Papirhandelen og TreL
Tlf. 90 02 50 69 - Mandag - Fredag - 10:00 - 16:00