Maria Breivik - Naprapat

Bedrift - avtaler:

Muskel og skjelettplager er den vanligste årsaken til sykemelding og uføretrygd. Statistikker viser at over 50 % av erstattede sykepengedager utover arbeidsgiverperioden skyldes muskel - og skjelettplager (Rikstrygdeverket 1998). Stress, feilaktig arbeidsstilling, ensformige bevegelser og en altfor stillesittende livsstil, er vanlige årsaker til smerte, skader og spenninger, og kan lett lede til permanente arbeidsskader.

En naprapatbehandling innebærer ikke bare at en eventuell smerte forsvinner. Blodsirkulasjonen øker, man får bedre bevegelighet og man blir mer avslappet. Mange opplever at konsentrasjonen øker og at prestasjonen forbedres etter behandling.
 
Mennesket er bedriftens viktigste ressurs og ett hvert tiltak for at personalet skal trives og fungere bra i sitt arbeid er en lønnsom investering.
 
En avtale kan utformes på ulike sett alt etter hva som passer for akkurat deres bedrift.
 
Ta kontakt for mer informasjon.
INNOVITA Senteret - Storgata 11, 2.etg - 8006 Bodø - Inng. mellom Papirhandelen og TreL
Tlf. 90 02 50 69 - Mandag - Fredag - 10:00 - 16:00