Maria Breivik - Naprapat

Behandling:

Ved første møte innledes behandlingen med en gjennomgang av sykdomshistorien og livssituasjonen. Deretter foretas en rekke kliniske tester, dette for å finne årsaken til smerten. Naprapaten stadfester hvilke strukturer som er påvirket, og legger opp en behandlingsplan ut etter det. For å behandle muskler og ledd, benytter naprapaten seg av manuelle metoder for å oppnå bedre funksjon og bevegelighet.

Behandlingen varierer mye, avhengig av smertens karakter, årsak og lokalisering. En behandlingsserie hos en naprapat er som regel på tre til sju behandlinger. Ved akutte tilstander trenger man sjelden mer enn en til to behandlinger. Derimot krever kroniske smerter ofte flere behandlinger i kombinasjon med hjemmeøvelser. Smertene har da pågått i lang tid og har ofte spredd seg til omkringliggende strukturer. Det kreves da flere behandlinger for å få spenninger og stivheten til å slippe taket.

INNOVITA Senteret - Storgata 11, 2.etg - 8006 Bodø - Inng. mellom Papirhandelen og TreL
Tlf. 90 02 50 69 - Mandag - Fredag - 10:00 - 16:00