Maria Breivik - Naprapat

Forskning:

22. mai 2007,
Vitenskapelig gjennombrudd for Naprapati.
Naprapati fungerer bedre enn anbefalt og bevist effektiv rådgivning av lege, viser en ny studie fra Karolinska Institutet i Stockholm. Studien er den første store evalueringen av naprapati som behandlingsform.

Eva Skillgave, doktorand ved institutt for miljømedisin, har i en studie sammenlignet effekten av naprapati med effekten av rådgivning av lege i henhold til de retningslinjer som tidligere har vist seg være best ved rygg- og nakkeplager. Resultatene viser klare forskjeller til fordel for naprapatien.
 
Studien omfattet over 400 pasienter, som ble tilfeldig fordelt i to grupper; den ene fikk behandling av en naprapat, den andre fikk rådgivning og støtte av en lege. Rådgivningen gikk ut på å få pasienten til å bevege på seg på tross av litt smerte, og å leve et så normalt liv som mulig.
 
Tolv uker etter studiens start oppga 57% i naprapatgruppen at deres tilstand var "veldig mye bedre". Tilsvarende andel i kontrollgruppen var 13%. 69% i naprapatgruppen og 42% i kontrollgruppen oppga en tydelig smerteminskning, og 19% i naprapatgruppen og 7% i kontrollgruppen var helt besværfrie 12 uker etter studiens start. Resultatene var lignende også når pasienter med ryggproblemer og nakkeproblemer ble analysert hver for seg. De fleste av pasientene hadde hatt sine plager i mer enn ett år.
 
Informasjon hentet fra Karolinska Institutet.
 
Eva Skillgate, Eva Vingård & Lars Alfredsson "Naprapathic Manual Therapy or Evidence-Based Care for Back and Neck Pain: A Randomized, Controlled Trial"
Clinical Journal of Pain, maj 2007, 23:431-439
INNOVITA Senteret - Storgata 11, 2.etg - 8006 Bodø - Inng. mellom Papirhandelen og TreL
Tlf. 90 02 50 69 - Mandag - Fredag - 10:00 - 16:00